วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

วิสัยทัศน์ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นใส่ใจพลานามัยและสิ่งแวดล้อม  พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรม นำชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

พันธกิจ

1.    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
-    พัฒนาระบบคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีการเชื่อมโยง สามารถใช้งานได้ดี
-    พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงและครบคลุมทุกพื้นที่
-    ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
-    ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนและสัญญาณไฟจราจรให้ครอบคลุมพื้นที่
2.    ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
-    ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
-    ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม
-    สนับสนุนการให้ความรู้ต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ
3.    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    การจัดวางระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
4.    ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
-    ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
-    ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
-    การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
5.    ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-    ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้นำในเขตเทศบาล
-    ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชนและประชาชน
-    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
-    สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
6.    พัฒนางานสาธารณสุข
-    ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันและรักษาสุขภาพ
-    ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน
-    ตรวจสอบร้านค้าและสภานประกอบการให้มีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้า
7.    พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง – การบริหาร
-    พัฒนาระบบการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
-    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
-    ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
-    การจัดอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 

 

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4924
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้14253
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้139469
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว155804
mod_vvisit_counterเดือนนี้276407
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว508718
mod_vvisit_counterทั้งหมด2768052

We have: 56 guests online
IP: 3.238.174.191
วันนี้: เม.ย. 13, 2024


 


QR Code
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา


ระบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0-3488-2259-60 โทรสาร. 0-3488-2258