ข้อมูลการดำเนินงาน

ระบบสมาชิกจำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี58)

AEC_2
กองคลัง
Dividers_ (2)

    
DSC_00147
  นางสาวราตรี  ตั้นยิดเส็ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


DSC_00155
นางสาวพัทธนียา  ศิริเหลืองทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

DSC_00149

นางรัศมี   ทรัพย์ชื่น
เจ้าพนักงานพัสดุ

DSC_00145


นายทวนชัย กรรณสูต
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ann

นางสาวอริสรา  อินละพัด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

DSC_00142
นางสาวบุปผชาติ  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

DSC_00153

นางสาวเกษร  เกตุแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

chanhom
นางสาวจันทร์หอม  จิตระบอบ
นักการ


Gif0405_092
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com